Władze Rzeszowa raczej nie będą miały problemu z wyłonieniem wykonawcy, który zaprojektuje modernizację stadionu KS Grunwald-Budziwój. Poprzedni przetarg trzeba było unieważnić.
Pierwszy przetarg na projekt modernizacji stadionu sportowego KS Grunwald-Budziwój w Rzeszowie władze miasta ogłosiły pod koniec maja. Jednak po jakimś czasie trzeba było go unieważnić, ponieważ swojej oferty nie zgłosiła żadna z firm.

Jest drugie podejście, są chętni na wykonanie inwestycji

Jednak ratusz się nie poddał i na początku lipca ogłosił spróbował ponownie wyłonić wykonawcę. Tym razem jednak wygląda na to, że nie będzie problemu z wyłonieniem wykonawcy.

Do konkursu stanęła co prawda jedna firma i szczęśliwie dla władz miasta zaaprobowała taką samą kwotę jaką władze miasta zamierzały na początku przeznaczyć na tę inwestycję - 24 600,00 zł.

W ofercie przetargowej czytamy, że potencjalny wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie poprawy infrastruktury w zakresie: oświetlenia boiska, instalacji monitoringu
działki, tablicy świetlnej wyników meczu, 2 sztuk ławek dla zawodników rezerwowych, a także piłkochwytów za bramką od strony północnej.

Wykonawca będzie musiał wykonać także badania geotechniczne przed rozpoczęciem ewentualnych prac.

W dokumentacji przetargowej czytamy także, że roboty budowlane wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej winny zapewnić:
  • poprawę stanu technicznego placu zabaw,

  • zapewnią bezpieczne użytkowanie obiektu

  • funkcjonalność projektowanych elementów

  • dostępność osobom niepełnosprawnym i wszystkim użytkownikom