Taką opinię wygłosił Michał Marcinkowski, hydrolog, ekspert Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Uważa on, że zmiana klimatu przyczyniła się w znacznym stopniu także do zmiany pogody. Z tego względu musimy się przygotować na kolejne ulewy i powodzie.

„Sory taki mamy klimat”-warunki pogodowe w Polsce


Jak ocenia ekspert, z pewnymi warunkami atmosferycznymi musimy się pogodzić. Wynika to z faktu, że są one ściśle związane z położeniem naszego kraju. Opisuje to w ten sposób:

-Występowanie wezbrań rzek, czyli wzrost stanu wody w rzekach wynikający ze wzmożonego zasilania jest naturalnym elementem klimatu Polski. Występujące w warunkach naturalnych wezbrania są nierozerwalnie związane z okresowym wylewaniem wody poza granice koryta rzecznego.

Przyczyny potężnych powodzi w Polsce


Jak zaznacza Michał Marcinkowski, pomimo tego, że powodzie są normalne w naszej strefie klimatycznej to obserwuje się statystycznie zwiększająca się częstotliwość opadów i zalewań terenów mieszkalnych zarówno w naszym województwie, jak i całej Polsce. O powodach tych zmian mówił ekspert:

- Jednym z głównych efektów obserwowanych już zmian klimatu jest wzrost częstotliwości występowania zjawisk ekstremalnych, m.in. deszczy o charakterze nawalnym. Jednocześnie rośnie presja człowieka na środowisko. Zlewnie, a w szczególności doliny rzeczne są w coraz większym stopniu zagospodarowywane. Rośnie odsetek powierzchni nieprzepuszczalnych (m.in. drogi, dachy, place), które sprawiają, iż woda opadowa zamiast infiltrować do wód podziemnych w szybkim tempie spływa do rzek, jezior i zbiorników powodując szybki wzrost stanu wody. Starając się chronić własny dobytek budujemy coraz wyższe wały przeciwpowodziowe odcinając w ten sposób rzeki od terenów, na które niegdyś mogły one w naturalny sposób wylewać w czasie wezbrań. Prawa fizyki są jednak nieubłagane. Ogromne ilości wody płynące z wielką siłą wezbraną rzeką muszą znaleźć sobie miejsce i zawsze znajdują.

Czy zaleje Polskę i Podkarpacie? Co raz częstsze powodzie


Niestety ekspert meteorologiczny Michał Marcinkowski nie ma dobrych wiadomości również dla mieszkańców Podkarpacia. Według jego spekulacji powodzie w naszym regionie i całym kraju tylko się nasilą:

-Powodzie są zjawiskiem naturalnym. Nie jesteśmy w stanie sprawić, iż nie będą one występowały. Wręcz przeciwnie, w związku z prognozowanymi i już obserwowanymi zmianami klimatu należy się spodziewać nasilenia ich intensywności. Dzięki odpowiedzialnym decyzjom, przede wszystkim dotyczącym planowania przestrzennego, możemy jednak sprawić, iż okresowe wezbrania rzek nie będą wiązały się z tak dużym zagrożeniem dla człowieka i nie będą powodowały tak dotkliwych strat finansowych.