- Tereny na os. Pogwizdów Nowy, na których znajduje się m.in. boisko sportowe, zostaną objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Będą przeznaczone pod zieleń, rekreację i sport - mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.
Pogwizdów Nowy stał się częścią Rzeszowa 1 stycznia 2021 roku. Niestety wraz ze zmianą granic miastu nie zostały przekazane niektóre tereny znajdujące się w Pogwizdowie Nowym. Chodzi m.in. o teren boiska sportowego i znajdujące się w jego sąsiedztwie działki. 15 stycznia 2021 roku ówczesne władze Rzeszowa wystąpiły pisemnie do władz gminy Głogów Małopolski z prośbą o przekazanie działek, na których znajduje się m.in. wspomniane już boisko. Niestety nie przyniosło to efektu – tereny nie zostały przekazane.

Konrad Fijołek przedstawił zielony plan dla os. Pogwizdów Nowy

Wiosną tego roku Konrad Fijołek, wtedy jeszcze radny, wystąpił z wnioskiem do Biura Rozwoju Miasta o przeanalizowanie tego, czy tereny znajdujące się w północnej części os. Pogwizdów Nowy, przy granicy tzw. Mrowlich Łąk objętych oddziaływaniem programu Natura 2000, powinny zostać objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Przystąpienie do opracowania planu miejscowego i jego uchwalenie dałoby podstawę prawną dla zagospodarowania tego terenu pod ogólnodostępną osiedlową zieleń miejską i na cele rekreacyjno-sportowe. Dodam, że w obowiązującym dla tego terenu studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wpisana jest zieleń - mówi Konrad Fijołek.

Prezydent dodaje także, że już kilka dni temu nakazał przygotować projekt uchwały o przystąpieniu do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, na którym znajduje się m.in. boisko sportowe. W zamierzeniu mają być one przeznaczone pod zieleń, sport i rekreację.

- Prace nad projektem uchwały już trwają. Uchwała o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zostanie przedstawiona radnym na jednej z najbliższych sesji - informuje Artur Gernand z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Niezależnie od prac nad planem w przyszłym tygodniu prezydent Fijołek spotka się z władzami Głogowa Małopolskiego.