Połączenie Krzyżanowskiego z Wieniawskiego odłożone w czasie. "Przynajmniej o pięć sezonów" - mówił Konrad Fijołek na spotkaniu z działkowcami. W tym czasie mają odbyć się szerokie konsultacje społeczne, planowanie i przetarg na wykonawcę.
Dla prezydenta Tadeusza Ferenca połączenie Krzyżanowskiego z Wieniawskiego było priorytetem. W październiku 2020 roku Ratusz ogłosił wstępną koncepcję. Droga łącząca osiedle Słocina z centrum miasta miała przebiegać przez ROD Zalesie.

Dwie jezdnie o długości ok 1,3 km i szerokości 7 m każda miały być wyposażone w oświetlenie, przydrożną kanalizację i przestanki autobusowe. Inwestycja miała być zakończona w 2022 r. Szerzej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

Dziś z działkowiczami ogrodu „Zalesie” spotkał się prezydent Konrad Fijołek. Jak zaznaczył, przyjechał zgodnie ze swoja obietnica złożoną w kampanii. Tematem spotkania była projektowana droga, która połączyć ma ulice Krzyżanowskiego i Wieniawskiego, a także przyszłość ogrodów działkowych w Rzeszowie.

Działki będą wpisane do studium, powstaną nowe ROD

- W sprawie ogrodów podjąłem już dwie decyzje. Pierwsza to wpisanie istniejących w naszym mieście tego typu terenów do tworzonego obecnie studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - ogłosił Konrad Fijołek.

Chodzi o wpisanie w tym dokumencie ogrodów działkowych jako terenów zielonych. Obecnie ROD-y funkcjonują jako nieużytki, dzięki tej decyzji można będzie je chronić.

- Druga decyzja dotyczy tworzenia nowych ogrodów działkowych. Miejskie służby sprawdzają już dostępność terenów, na których takie ogrody można byłoby stworzyć - zaznaczył prezydent.

Szerokie konsultacje społeczne

Podczas poniedziałkowego spotkania ustalono, że działkowcy przede wszystkim zapoznają się z dokładnymi planami projektowymi przyszłej drogi, tak aby wiedzieli, którędy może ona przebiegać.

- Niestety dotychczas nie mieli takiej możliwości i chcę to zmienić. Takie decyzje nie mogą zapadać we wnętrzach urzędu – mieszkańcy muszą o nich wiedzieć - podkreślił Konrad Fijołek.

Podczas spotkania działkowcy zgłosili wiele uwag. Chodzi m.in. o problemy w komunikacji na linii Polski Związek Działkowców - działkowcy. Ratusz przesyłał do Okręgu Podkarpackiego ROD informacje o swoich planach w kwestii nowej drogi. Działkowcy twierdzą, że nie zostali poinformowani przez swój zarząd, które konkretnie działki miałyby być zajęte pod drogę.

Wobec tych problemów komunikacyjnych prezydent Fijołek zapowiedział, że urzędnicy naniosą numery działek ROD na plan nowej drogi. W Miejskim Zarządzie Dróg odbędą się szerokie konsultacje społeczne. Kolejnym krokiem ma być zebranie propozycji ewentualnych zmian przebiegu przyszłego połączenia drogowego.

- Wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg - zaznaczył Fijołek.

Zobacz live z tego wydarzenia: