GDDKIA ogłosiło zwycięzcę przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej (KP) dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28. Jest to jedna z wielu inwestycji związanych z programem „100 obwodnic dla Podkarpacia”.

Jak przebiegał przetarg na koncepcję II etapu budowy obwodnicy Sanoka?


Do przetargu zgłoszono 5 ofert. Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) oraz kryteria poza cenowe - doświadczenie zespołu projektowego (30 proc.) i doświadczenie geologa (10 proc.). Najkorzystniejszą złożyła firma Sweco Polska, która zaoferowała opracowanie dokumentacji za kwotę 1 484 347,40 zł brutto.

Przebieg prac związanych z budową obwodnicy Sanoka


Inwestycja obejmie swoim zakresem wykonanie KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Dla inwestycji wydana już została decyzja środowiskowa. Koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem opracowania KP będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli ona również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim


W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Dla czterech zadań są już wyłonieni wykonawcy, którzy rozpoczęli opracowywanie dokumentacji (STEŚ-R: Studium korytarzowe, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych). Pozostałe inwestycje są na etapie przetargu:

  • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 - w realizacji - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: 33 miesiące),

  • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 - w realizacji - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: 33 miesiące),

  • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 - w realizacji - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: 33 miesiące),

  • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 - w realizacji - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: 33 miesiące),

  • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) - trwa przetarg na Koncepcję programową (po wyborze najkorzystniejszej oferty),

  • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 - trwa przetarg na Koncepcję programową (po otwarciu ofert),

  • obwodnica Jasła w ciągu DK73 - trwa przetarg na Koncepcję programową (po otwarciu ofert),

  • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 - trwa przetarg na Koncepcję programową (po otwarciu ofert).


W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.