Równo 175 tys. zł - tyle władze Rzeszowa dopłacą do remontu zabytkowej kaplicy pw. Św. Huberta na osiedlu Miłocin.
Miasto Rzeszów dofinansuje prace remontowe zabytkowej Kaplicy pw. Św. Huberta, która znajduje się na jednym z najmłodszych rzeszowskich osiedli - Miłocin - św. Huberta.

Został ona wzniesiona w połowie XVIII w. jako kaplica myśliwska, jest z jednym z cenniejszych obiektów architektury powstałym w okresie działań mecenatu Lubomirskich w Rzeszowie.

Dotacja miejska w wysokości 175 tys. zł. dofinansuje prace związane z wykonaniem izolacji fundamentów budynku, przebudową schodów zewnętrznych i remontem piwnic.

Prace te są elementem kompleksowego remontu, który realizowany jest w Kaplicy od 2012 r., a swoim zakresem obejmuje zarówno prace konserwatorskie zabytkowych polichromii, jak i remont kapitalny budynku wraz z przebudową jej obejścia.