Podczas wczorajszego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego piłkarskiej centrali Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej został wybrany Wiceprezesem ds. Zagranicznych. Nowym sternikiem polskiej piłki został Cezary Kulesza.
Głównym punktem obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN, które odbyło się w środę, 18 sierpnia, w warszawskim hotelu Sofitel Victoria, był wybór nowego Prezesa. Został nim Cezary Kulesza, dotychczasowy wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego.

Nowy Prezes, w marcu br. był gościem Prezesa M. Golby w nowej siedzibie Podkarpackiego ZPN.

Cezary Kulesza zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wybór trzech Wiceprezesów. Za kwestie organizacyjno–finansowe odpowiadać będzie Henryk Kula (uzyskał 91 głosów) – Prezes Śląskiego ZPN, Wiceprezesem ds. Szkolenia został wybrany Maciej Mateńko (89 głosów) – Prezes Zachodniopomorskiego ZPN, z kolei na funkcję Wiceprezesa ds. Zagranicznych, głosami 85 delegatów, nominację otrzymał sternik Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Mieczysław Golba ma predyspozycje do zajmowania tego stanowiska, ponieważ, jak mówi nam Sławomir Ferenc z Podkarpackiego PZPN, " Prezes Mieczysław Golba posługuje się językiem francuskim i językiem rosyjskim".

- To dla mnie bardzo duże wyróżnienie, powód do satysfakcji, ale także i odpowiedzialność. Jako reprezentant Podkarpacia w prezydium Zarządu władz polskiej piłki będę dążył i zabiegał o to, by jak najlepiej dbać o jej rozwój. Dziękuję Prezesowi Kuleszy za zaufanie, którym mnie obdarzył – powiedział tuż po wyborze do władz futbolowej centrali Prezes Golba

Dodatkowo podczas Walnego Zgromadzenia, Delegaci wybrali Prezesa OZPN Krosno Wojciecha Sokołowskiego do składu Komisji Rewizyjnej.

To ogromne wyróżnienie, że Podkarpacki ZPN ma dwóch swoich przedstawicieli we władzach statutowych PZPN.