#Gaszynchalenge to akcja mająca na celu pomaganie chorym dzieciom cierpiącym na rdzeniowy zanik mięśni. Pomoc odbywa się poprzez symboliczne ćwiczenia oraz zbiorki pieniędzy.
Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie zostali nominowani przez policjantów z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, a do dalszej akcji nominowali ratowników z Wojewódzkiej Straży Pogotowia Ratunkowego.

Całość akcji zobacz w poniższym filmie