Rzeszowscy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego wybrali nowy zarząd. Zbigniew Micał - dyrektor biura ZW PSL został wybrany prezesem. W ścisłym kierownictwie znalazł się Mateusz Maciejczyk, radny Rady Miasta Rzeszowa oraz Edward Słupek Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ZODIAK.
W Polskim Stronnictwie Ludowym co 4 lata organizowane są wybory, jednak z powodu pandemii okres ten został przedłużony o 1 rok.

- Jesteśmy w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej PSL, dlatego też 27 sierpnia 2021 r. odbył się zjazd delegatów Zarządu Grodzkiego PSL w Rzeszowie, na którym wybrano Prezesa oraz Zarząd. Prezesem został wybrany Zbigniew Micał, a jego zastępcami zostali Mateusz Maciejczyk (radny miasta Rzeszowa) i Edward Słupek (prezes spółdzielni Zodiak). - Mówi nam Mateusz Maciejczyk radny Rady Miasta Rzeszowa.

Na zebraniu wybrano również delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL, który będzie 16. października br., a także wybrano delegatów na XIII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego, który odbędzie się w Warszawie.