Przez trzy dni zwiększy liczba się liczba kontroli policji przy szkołach w Rzeszowie. Ich celem będzie poprawa bezpieczeństwa dzieci.
Działania kontrolno-prewencyjne "Bezpieczna droga do szkoły" prowadzone będą w okresie od 1 do 3 września 2021 roku. W pobliże szkół skierowane zostaną dodatkowe patrole.

Celem działań będzie zwiększenie bezpieczeństwa uczniów udających się do szkoły, poprzez zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz eliminowanie z ruchu kierujących będących pod wpływem alkoholu albo środków odurzających lub popełniających wykroczenia w pobliżu placówek oświatowych.

Policjanci skupia się głównie na następujących zadaniach:
  • zapewnienia bezpiecznego dojścia do szkół dzieci i młodzieży;

  • kontrola stanu trzeźwości kierujących;

  • reagowania na wykroczenia popełniane przez kierujących w pobliżu szkół, ze szczególnym zwracaniem uwagi na przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie i nieprawidłowe zachowania kierujących wobec pieszych.

W czasie prowadzonych działań, funkcjonariusze będą kontrolowali kierujących wykonujących zorganizowany dowóz dzieci do szkół, sprawdzając m.in. trzeźwość kierowców autobusów i stan techniczny pojazdów.

Oprócz autobusów szkolnych, kontrolowani będą kierujący i pojazdy, którymi dzieci dowożone są do szkół indywidualnie przez rodziców i opiekunów. W tym przypadku policjanci zwrócą również uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz urządzeń zabezpieczających do przewozu dzieci