W dniach 11-15 października mieszkańcy Rzeszowa będą mogli pozbyć się gospodarstw domowych odpadów niebezpiecznych. Władze miasta zaprezentowały dokładny harmonogram.
Gmina Miasto Rzeszów organizuje wraz z MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców miasta Rzeszowa w n/w godzinach w wyznaczonych terminach i punktach zbiórki.

Ponadto informuję, że n/w odpady przyjmowane są 2021 r. w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. Wł. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10-18, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października także w piątki w godzinach 10-18.

Lista odpadów niebezpiecznych, które będą bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach zbiórki:
 • świetlówki

 • zużyte baterie

 • środki ochrony roślin

 • opakowania po środkach ochrony roślin

 • rozpuszczalniki, farby, lakiery

 • opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach

 • kwasy i alkalia

 • środki chemiczne typu domowego

 • leki przeterminowane

 • pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki

 • termometry

 • odpady zawierające rtęć

 • żarówki energooszczędne

Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą przez firmę MPGK-Rzeszów odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym

Poniedziałek, 11 października
 • Parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej, godz.10.30-12.30

 • Parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr. 33, godz.12.45-14.45

 • Parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Market i Frac, godz. 15.00-17.00

Wtorek, 12 października
 • Ulica Kopernika w rejonie postoju taksówek towarowych, godz. 10.30-12.30

 • Parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich, godz.12.45-14.45

 • Parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Kalasancjusza, godz.15.00-17.00

Środa, 13 października
 • Parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP, godz. 10.30-12.30

 • Parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15, godz. 12.45-14.45

 • Parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej – za przystankiem MPK, godz. 15.00-17.00

Czwartek, 14 października
 • Parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f, godz. 10.30-12.30

 • Parking w rejonie ul. Kustronia za blokiem Monte Casino 14 przy placówkach usługowo-handlowych, godz.12.45-14.45

 • Ulica Hetmańska, parking za sklepem „Hetman” od strony ul. Staszica, godz.15.00-17.00

Piątek, 15 października
 • Parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej, godz. 10.00-12.00

 • Parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów, godz.12.30-14.30

 • Parking w rejonie kościoła przy ul. Kardynała Karola Wojtyły, godz. 15.00-17.00