Innowacyjność miasta Rzeszowa przechodzi różne etapy rozwoju. Co raz częściej słyszymy, że w mieście ma powstać Rzeszowska Rada Kobiet przy Prezydencie. Zastanawia mnie czy może też powstać Rzeszowska Rada Mężczyzn czy zwolenników czworonożnych pupili domowych?
W dokumencie Rady Europy Strategia na Rzecz Równości płci 2018-2023 czytamy:
- „Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych ma zasadnicze znaczenie dla właściwie funkcjonującej demokracji” Jak zatem to się ma do mężczyzn mieszkających w Rzeszowie?

W trakcie kampanii prezydenckiej rzeszowskie aktywistki z Kongresu Kobiet na Podkarpaciu oraz Rzeszowska Federacja Kobiet Aktywnych poparły kandydaturę Konrada Fijołka w przedterminowych wyborach prezydenta Rzeszowa w swoich postulatach nic nie wspominały o powstaniu Rady Kobiet. Wśród swoich postulatów zapisały "powołanie Rzeczniczki ds. Kobiet i Równego Traktowania."

Czym jest i nie jest równe traktowanie

Czy w stwierdzeniu "równe traktowanie" nie jest zawarta tak ważna dla działaczek płeć? Czy inicjatorki utworzenia Rady Kobiet, chcą podkreślić wyższość Kobiet nad pozostałymi osobami, które mieszczą się w katalogu równego traktowania?

Warto przypomnieć co zawiera definicja równego traktowania. Zasada równego traktowania jest jedną z naczelnych zasad prawnych Wspólnot Europejskich; związana z ekonomicznym i socjalnym wymiarem praw człowieka. Jest to Równe Traktowanie rozumiane dosłownie - jako jednakowość traktowania i brak zróżnicowania ze względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, wyznanie/bezwyznaniowość, status ekonomiczny i in. we wszystkich przejawach życia społecznego, przede wszystkim zaś w stosunkach pracy.

Równe Traktowanie oznacza nie tylko równą płacę za równą pracę (i pracę o tej samej wartości), ale także równe warunki pracy, równy dostęp do szkoleń i awansów.

Dlaczego Pełnomocniczka, a nie Rzeczniczka?

Pełnomocnik jest osobą fizyczną, która posiada uprawnienie do działania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla swojego mocodawcy a rzecznik określa niezależnego urzędnika, do którego można się odwoływać po wyczerpaniu możliwości prawnych.

Pełnomocniczka ds. równego traktowanie to osobą odpowiedzialna za politykę miasta w zakresie promowania zasad równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, orientację seksualną, wyznanie, a także sytuację społeczno-ekonomiczną. Koordynuje działania, które mają na celu ograniczenie i eliminację praktyk wykluczających oraz ich skutków. Z jednej strony to działalność prewencyjna i edukacyjna, a z drugiej - interwencyjna, czyli reagowanie na konkretne sytuacje i zdarzenia.

W nowoczesnych miastach nie powstają rady tylko zespoły powoływane przez pełnomocników. Idąc tym tropem innowacyjności jednym z pierwszych zadań nowego pełnomocnika powinno być powołanie zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności.

To zespół niezależnych ekspertów i ekspertek, którzy mają bogate doświadczenie w walce z wykluczeniem i dyskryminacją, ludzi kompetentnych, chętnych do pracy na rzecz Miasta i jego mieszkańców. Dzięki zespołowi mogą powstać działania zwiększające świadomość́ dotyczące potrzeby i korzyści płynących z równości płci w procesie decyzyjnym.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.