Jakość powietrza w Rzeszowie jest na ten moment słaba. Rozpoczął się sezon grzewczy, a więc w mieście pojawił się także ponownie oczywiście smog.
Na ten moment jakość powietrza w Rzeszowie z powodu smogu jest słaba. Jest to zła wiadomość szczególnie dla dzieci, osób starszych, ale także tych, którzy mają przewlekłe choroby płuc np. astmę. Powinni oni unikać przebywania na świeżym powietrzu. To samo ostrzeżenie dotyczy osób, które uprawiają aktywność fizyczną na zewnątrz.

Dla dociekliwych prezentujemy dokładne dane o jakości powietrza w Rzeszowie:
- O3: 5,4 µg/m3
- C6H6: 4,5 µg/m3
- PM10: 69 µg/m3
- CO: 897 mg/m3
- SO2: 10,2 µg/m3
- NO2: 28 µg/m3

Aktualne dane ze stacji pomiarowych rozmieszczonych w Rzeszowie można NA ŻYWO śledzić w naszym serwisie specjalnym: Jakość powietrza w Rzeszowie


Co to jest Pył zawieszony PM10?

PM10 to mieszanina stałych i ciekłych cząstek o średnicy mniejszej niż 10 μm (mikrometrów) znajdujących się w powietrzu w postaci aerozolu. W skład cząstek wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne takie jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo-a-piren), a także alergeny takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów.

Pył PM10 jest szkodliwy dla oczu (spojówki) i układu oddechowego (nos, gardło, płuca). Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego PM10: 40 μg/m sześcienny. Poziom dopuszczalny stężenia średniego 24-godzinnego: 50 μg/m3 (przekroczenie tego poziomu dozwolone 35 razy w ciągu roku).

Poziom informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego stężenia średniego 24-godzinnego: 200 μg/m3. Poziom alarmowy stężenia średniego 24-godzinnego: 300 μg/m3

Co to jest Pył zawieszony PM2.5

Pył PM 2.5 to mieszanina stałych i ciekłych cząstek o średnicy mniejszej niż 2,5 μm (mikrometrów) znajdujących się w powietrzu w postaci aerozolu. W skład cząstek wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne takie jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo-a-piren), a także alergeny takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów.

Pył PM 2.5 jest niebezpieczny dla układu oddechowego (dociera do pęcherzyków płucnych) i układu krążenia (przenika do naczyń krwionośnych i krwiobiegu). Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego pyłu PM 2.5 na rok 2020 wynosi 20 μg/m3

Co to jest C6H6?

C6H6 to benzen, to związek organiczny otrzymywany podczas przeróbki węgla kamiennego i ropy naftowej. Jest toksyczny i rakotwórczy. Ponadto wykazuje działanie narkotyczne. Służy jako surowiec do produkcji detergentów, barwników, tworzyw sztucznych i medykamentów. Stanowi również składnik benzyny silnikowej. Najwyższe dopuszczalne stężenie benzenu w powietrzu środowiska pracy wynosi 10 mg/m3.

Co to jest CO?

CO to Czad, czyli tlenek węgla, który powstaje podczas procesu niepełnego spalania przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Czad (tlenek węgla) jest szczególnie niebezpieczny, bo jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku, a więc nierozpoznawalnym przez człowieka.

Czym jest dwutlenek azotu NO2? To brunatny gaz o ostrym zapachu, silnie toksyczny dla układu oddechowego i odpornościowego. Powstaje m.in. w wyniku utlenienia tlenku azotu NO w wilgotnym powietrzu z NO2 tworzy się kwas azotowy HNO3 (składnik kwaśnego deszczu).

Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego NO2: 40 μg/m3. Poziom dopuszczalny stężenia średniego 1-godzinnego: 200 μg/m3 (przekroczenie tego poziomu dozwolone 18 razy w ciągu roku). Poziom alarmowy stężenia średniego 1-godzinnego: 400 μg/m3.

Czym jest dwutlenek siarki SO2 To bezbarwny gaz o gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe (nos, gardło, płuca) Powstaje w wilgotnym powietrzu z SO2 tworzy się kwas siarkowy H2SO4 (składnik kwaśnego deszczu).

Poziom dopuszczalny stężenia średniego 24-godzinnego SO2: 125 μg/m3, (przekroczenie tego poziomu dozwolone 3 razy w ciągu roku). Poziom dopuszczalny stężenia średniego 1-godzinnego: 350 μg/m3, (przekroczenie tego poziomu dozwolone 24 razy w ciągu roku). Poziom alarmowy stężenia średniego 1-godzinnego: 500 μg/m3

Co to jest O3?

O3 to ozon troposferyczny nazywany również "złym ozonem", ponieważ w odróżnieniu od ozonu znajdującego się w położonej wyżej stratosferze, który chroni Ziemię przed nadmiernym promieniowaniem UV, ozon troposferyczny jest toksyczny dla organizmów żywych.

Gaz ten powstaje w wyniku reakcji chemicznych pomiędzy tlenkami azotu (NOx), a niemetanowymi lotnymi związkami organicznymi (NMLZO), tlenkami węgla i metanem. Połączenie tych związków chemicznych w obecności światła słonecznego (szczególnie promieniowania ultrafioletowego) tworzy ozon. W Europie to stężenie złego ozonu przy powierzchni ziemi szacuje się na około 30–35 ppb (liczba cząsteczek na miliard).

~Ola

11-10-2021 12:48

Komentarz usunięty przez moderatora.

~Adam

11-10-2021 08:06

Komentarz usunięty przez moderatora.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.