Na czas policyjnej akcji "Wszystkich Świętych 2021" ruch w obrębie rzeszowskich cmentarzy zostanie zmieniony. Dodatkowo w tamtych okolicach pojawią dodatkowe patrole policji.
29 października rzeszowscy policjanci przystąpią do działań "Wszystkich Świętych 2021". Do ich zakończenia, we wtorek 2 listopada, na drogach służbę pełnić będzie zwiększona liczba policjantów. Mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, pieszych i zmotoryzowanych.

Równie ważne będzie zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych.

Wzmożone kontrole policji


1 listopada 2021 roku od godz. 6 do godz. 22, nastąpi zmiana w organizacji ruchu w obrębie rzeszowskich cmentarzy na Wilkowyi i Pobitnie. W przypadku dużego natężenia ruchu, czas wprowadzenia zmian może ulec zmianie.

Jak co roku, policjanci przystąpią do działań "Wszystkich Świętych 2021". Wzmożone działania potrwają od piątku 29 października do wtorku 2 listopada. 1 listopada oraz bezpośrednio przed i po święcie, na drogach oraz w pobliżu cmentarzy policjanci spodziewają się znacznego wzrostu natężenia ruchu.

Część patroli pełnić będzie służbę w sposób dynamiczny, na bieżąco monitorując nasilenie ruchu i reagując na pojawiające się utrudnienia. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości, trzeźwość kierujących, dostosowanie oświetlenia pojazdów do pory dnia i panujących warunków.

- Najważniejszym zadaniem policjantów będzie utrzymanie płynności ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz głównych ciągach komunikacyjnych. W przypadkach pojawienia się znacznych utrudnień, funkcjonariusze drogówki podejmą ręczną regulację ruchu - wyjaśnia nadkom. Adam Szeląg.

Zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarzy w Rzeszowie


Policjanci przypominają również, że w niedzielę (w godz. od 18 do 22) i w poniedziałek (w godz. od 18 do 22), obowiązywać będą zakazy w poruszaniu się samochodów o masie powyżej 12 ton.

W dniu Wszystkich Świętych zostanie zmieniona organizacja ruchu na dojeździe do cmentarza przy ul. Cienistej, przy cmentarzach zostaną wyznaczone strefy do parkowania.

Dojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem będzie odbywał się ul. Bałtycką i Morgową, na których ruch odbywać się będzie jednokierunkowo (wjazd od strony ul. Lwowskiej). Wyjazd samochodów będzie odbywał się ul. Cienistą i ul. Kujawską, gdzie ruch będzie odbywał się również jednokierunkowo - zakaz wjazdu od strony ul. Lwowskiej.

Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK i taksówek, które będą mogły się nią przemieszczać w kierunku parkingu przed cmentarzem. Dojazd do bramy cmentarza znajdującej się przy ul. Polnej możliwy będzie od ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, a następnie ul. Morgową. Nie będzie można dojechać do cmentarza przez ul. Kujawską. Z ul. Morgowej w ul. Żołnierzy I Armii WP można będzie wyjechać jedynie w prawo, gdyż na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy I Armii WP rozdzielona będzie zaporami. Wjazd w ulicę Konfederatów Barskich możliwy będzie po zawróceniu na najbliższym skrzyżowaniu.

Na czas zmiany organizacji ruchu na ul. Lwowskiej ustawione będą znaki informujące o dojeździe do cmentarza oraz znaki zakazujące skrętu w ul. Cienistą i Kujawską. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Lwowskiej z ul. Kujawską i Cienistą będą wyłączone, ruchem kierować będą policjanci. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych przy ul. Cienistej i Polnej oraz na parkingu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 przy ul. Lwowskiej. Ponadto dopuszczone będzie parkowanie na prawym pasie ruchu ul. Żołnierzy I Armii WP w obu kierunkach.

Cmentarz przy ul. Lwowskiej Pobitno znajdujący się w bezpośredniej bliskości cmentarza komunalnego, obejmować będzie opisana zmiana organizacji ruchu. Parkować można będzie na przycmentarnym parkingu od strony ul. Żołnierzy I Armii WP oraz przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2.

W rejonie pozostałych rzeszowskich cmentarzy oraz w pobliżu cmentarzy na terenie powiatu rzeszowskiego, nie wprowadzono zmian w organizacji ruchu. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych.

Największe nasilenie ruchu przewiduje się na ul. Lwowskiej. Ulica ta bowiem stanowi nie tylko drogę dojazdu do cmentarza przy ul. Cienistej, ale przede wszystkim jest to odcinek drogi krajowej nr 94. Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu będzie uzależnione od bieżących potrzeb. W przypadku dużego natężenia ruchu, ograniczenia mogą być wdrożone nie tylko w dzień Wszystkich Świętych, ale również w niedzielę poprzedzającą święto i przedłużone do wtorku na Dzień Zaduszny.

Policjanci apelują, aby przez cały nadchodzący weekend kierujący, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy, nie jeździli na pamięć, zwracając uwagę na oznakowanie, które może zostać zmienione oraz na sygnały podawane przez policjantów.

- Przypominamy, że w przypadku kierowania ruchem przez funkcjonariuszy, kierujący w pierwszej kolejności muszą stosować się do sygnałów i poleceń przez nich podawanych. Przez kilka najbliższych dni wszyscy powinni zachować szczególną ostrożność oraz wyrozumiałość wobec innych uczestników ruchu - dodaje nadkom. Adam Szeląg.

Wykaz cmentarzy w Rzeszowie


W administracji Zarządu Zieleni Miejskiej na terenie Rzeszowa znajdują się cmentarze:
 • Cmentarz na os. Wilkowyja przy ul. Cienistej

 • Cmentarz na os. Pobitno przy ul. Lwowskiej

 • Cmentarz na os. Zwięczyca przy ul. Podkarpackiej oraz przy ul. Świętokrzyskiej

 • Cmentarz Stary przy ul. Targowej

 • Cmentarz na os. Staroniwa przy al. Witosa

 • Cmentarz na os. Zalesie przy ul. Robotniczej

 • Cmentarz na os. Staromieście przy ul. Zapolskiej

 • Cmentarz na os. Słocina przy ul. Słocińskiej

 • Cmentarz Pomnik na os. Drabinianka przy ul. Zielonej

 • Pole grzebalne na osiedlu Słocina

Pozostałe cmentarze na terenie Miasta to Cmentarz Żydowski przy ul. Dołowej oraz przynależne do parafii:
 • cmentarz na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej

 • cmentarz na os. Przybyszówka przy ul. Krakowskiej

 • cmentarz na os. Biała przy ul. Białogórskiej

 • cmentarz na os. Matysówka przy ul. Kukuczki

Kursowanie autobusów komunikacji miejskiej w dniach 30 października - 1 listopada br.


W dniach 31 października i 1 listopada br. w ramach akcji "ZNICZ" Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia się linie specjalne: "A", "B", "C", "D", "F", "G", "H", "M", "S" oraz "Z". O szczegółach przeczytacie Państwo tutaj: Wszystkich Świętych 2021. 10 specjalnych linii na cmentarze w Rzeszowie