W pierwszych dwóch tygodniach listopada w Rzeszowie odbyły się trzy debaty w ramach cyklu spotkań "Porozmawiajmy o studium". Były one poświęcone zieleni miejskiej, jakości życia mieszkańców i mobilności.
Przypomnijmy, w pierwszej połowie października Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa rozpoczęło cykl spotkań z mieszkańcami stolicy Podkarpacia. Ich tematem była koncepcja nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Na początek projektanci Biura przez dwa tygodnie odbyli łącznie 16 spotkań z mieszkańcami 32 osiedli. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Porozmawiajmy o studium. 16 spotkań BRMR z mieszkańcami Rzeszowa.

- Wzięło w nich udział ponad pół tysiąca mieszkańców. Cieszymy się bardzo z tak licznej obecności, ponieważ aktywność obywateli oraz zaangażowanie jest dla nas bardzo ważne. Liczymy na to samo podczas zbliżających się spotkań w Urban Labie - mówił Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Kolejnym etapem rozmów o nowej koncepcji studium zagospodarowania przestrzennego miasta były spotkania w UrbanLab na temat pięciu polityk:
  • transport i komunikacja

  • walory i jakość przestrzeni

  • środowisko i odporność na zmiany klimatu

  • mieszkańcy i infrastruktura społeczna

  • gospodarka

Podsumowanie debat publicznych w Rzeszowie


Z kolei w pierwszej połowie listopada odbyły się spotkania tematyczne poświęcone zieleni miejskiej, jakości życia mieszkańców oraz mobilności.

Pierwsze z nich odbyło się we wtorek 2 listopada i było poświęcone tematyce zieleni miejskiej, krajobrazu, adaptacji do zmian klimatu i retencji. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele organizacji walczących o ochronę zieleni m.in. Społeczni Strażnicy Drzew, aktywiści miejscy, przedstawiciele środowiska akademickiego, architekci oraz przedstawiciele środowiska działkowców.

Podczas niego uczestnicy wyciągnęli takie wnioski jak m.in. niepotrzebne, wielkopowierzchniowe inwestycje; niszczenie zasobów naturalnych i kulturowych; a także lokowanie nowych, niepożądanych elementów infrastruktury, które wpływają na podnoszenie poziomu hałasu, spalin itp.

Więcej na temat tego spotkania zobaczycie Państwo tutaj: Rzeszowskie Forum Zieleni.

Z kolei w poniedziałek 8 listopada w miejskim Ratuszu odbyło się druga tego typu debata, która była poświęcona polityce odnoszącej się do mieszkańców i infrastruktury społecznej, w tym dostępność do usług, jakość zamieszkiwania i przestrzeni publicznych.

W dyskusji szczególną uwagę poświęcono potrzebom seniorów, dostępności do usług, elementach w przestrzeni publicznej ułatwiających codzienne funkcjonowanie.

Sposób jaki ma polegać na początku prac nad poprawą jakości miejskich przestrzeni ma polegać na m.in. konsultacjach z mieszkańcami na temat poprawy jakości otoczenia na ich osiedlach, stworzeniu interaktywnej mapy przestrzeni publicznych czy zainteresowaniu mieszkańców i architektów tematem przestrzeni publicznych, edukacją społeczeństwa o korzyściach zmiany nawyków i sposobu myślenia o mieście.

Więcej na temat tego spotkania zobaczycie Państwo tutaj: Rzeszowskie Forum Jakości Życia

Natomiast w środę 9 listopada w siedzibie Urban Lab odbyło się ostatnie w cyklu debat "Porozmawiajmy o Studium". Jego tematem była polityka transportowa zapisana w nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa.

- Poruszana tematyka związana była z szeroko rozumianym transportem - układem drogowym, polityką parkingową, transportem zbiorowym autobusowym miejskim i podmiejskim, transportem kolejowym oraz koniecznymi do wprowadzenia zmianami w tych obszarach - pisze na swojej stronie Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Po spotkaniu ustalono, że najważniejszymi celami dla transportu powinno być: uwolnienie miasta od ruchu tranzytowego; zmniejszenie zapotrzebowania na długie podróże po mieście; zwiększenie znaczenia pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego; polityka parkingowa skoncentrowana na transporcie publicznym; oraz wspieranie ochrony środowiska poprzez redukcję szkodliwych zanieczyszczeń i hałasu.

Więcej na temat tego spotkania zobaczycie Państwo tutaj: Rzeszowskie Forum Mobilności.