Na najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa okaże się, czy w przyszłym roku rodzice zapłacą więcej za pobyt swoich pociech w miejskich żłobkach. Miesięcznie wyjdzie to ok. 75 zł.
Rzeszowski ratusz na najbliższą sesję Rady Miasta przygotował projekt uchwały w sprawie podwyższenia opłat za korzystanie z miejskich żłobków.

O ile więcej rodzice w Rzeszowie zapłacą więcej miesięcznie za żłobek?


Przypomnijmy, że obecnie rodzice płacą miesięcznie za korzystanie ze żłobka 336 zł opłaty stałej plus 100 zł za wyżywienie. Łącznie wynosi to więc 436 zł.

Tymczasem w przygotowanym przez Urząd Miasta Rzeszowa projekcie uchwały czytamy, że planowana podwyżka miałaby wzrosnąć do 13 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli ta uchwała weszłaby w życie miesięczna opłata będzie wynosić około 391 zł. Z kolei opłata za wyżywienie ma wzrosnąć z 5 do 6 zł dziennie.

Zatem po tych planowanych podwyżkach rodzice zapłacą miesięcznie za pobyt swojego dziecka w miejskim żłobku 511 zł.

Taka podwyżka uzasadniona jest stale rosnącymi kosztami utrzymania budynków, ale także coraz wyższymi opłatami za żywność.

Ile miejskich żłobków obecnie jest w Rzeszowie?


Obecnie na terenie Rzeszowa działa łącznie 11 miejskich żłobków, w których są 1593 miejsca. Obecnie panuje taka zasada, że jeżeli do tego samego żłobka chodzi więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny, opłata za to drugie spada do 50 proc. Z kolei trzecie i każde kolejne jest zwolnione z opłat.

Obecnie w mieście w fazie powstawania są dwa kolejne miejskie żłobki. Na wydanie pozwolenie na budowę czeka placówka przy ul. Jachowicza, z kolei w fazie projektowania jest żłobek na osiedlu Budziwój. Więcej na temat tej drugiej inwestycji pisaliśmy tutaj: Wiemy kto wykona projekt przedszkola na osiedlu Budziwój w Rzeszowie