8 mln zł - taką kwotę przeznaczy Miasto Rzeszów na budżet obywatelski w 2021 rok. Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę w tej sprawie. Od 24 września rozpocznie się zgłaszanie projektów.
Mocą Uchwały Nr XXXVI/742/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. Rada Miasta Rzeszowa określiła kwotę przeznaczoną na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 rok. - będzie to 8 mln zł, co stanowi 0,52% wykonania wydatków budżetu Miasta Rzeszowa za 2019 rok. - mówi Stanisław Sienko, wiceprezydent Rzeszowa.

Budżet obywatelski w Rzeszowie na 2021 rok został podzielony na trzy kategorie:
I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej (4 mln zł),
II – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej (3,2 mln zł),
III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (800 tys. zł.)

Projekt może tradycyjnie już zgłosić grupa 15 obywateli.

Harmonogram prac w 2021 roku:

Zgłaszanie projektów - od 24 do 30 września 2020 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów - od 1 do 9 października 2020 r.
Sporządzenie listy projektów dopuszczonych do głosowania - 12 października 2020 r.
Składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania - od 13 do 19 października 2020 r.
Głosowanie - od 23 października do 2 listopada 2020 r.
Publikacja wyników głosowania - od 3 do 4 listopada 2020 r.

Szczegóły na stronie: BIP Rzeszów