W gminach Tryńcza i Adamówka powstaną pierwsze Centra Usług Społecznych na Podkarpaciu. Umowy na ich powstanie podpisali min. Władysław Ortyl oraz szefowa MRPiPS Marlena Maląg.
W siedzibie Samorządu Województwa Podkarpackiego podpisano dzisiaj umowy na powstanie Podkarpaciu Centrów Usług Społecznych. W konferencji prasowej poprzedzającej podpisanie umów, oprócz marszałka udział wzięli: Marlena Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Anna Schmidt - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Teresa Pamuła - Poseł na Sejm RP.

Pierwsze takie centra powstaną w Tryńczy oraz Adamówce. Będą one tworzyć nową jakość pomocy społecznej, kompleksowo, w jednym miejscu, zgodnie z lokalnymi potrzebami, z nastawieniem na usługi, które są w danej społeczności lokalnej najbardziej pożądane.

- To rozwiązanie, które upraszcza dostęp do usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców, pomaga w podnoszeniu jakości ich życia oraz zapewnia instytucjom odpowiedzialnym większe możliwości wsparcia społeczności lokalnej, gdyż to one najlepiej znają ich potrzeby - mówiła minister Marlena Maląg.

Utworzenie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” będzie kosztować prawie 2,5 mln złotych, natomiast w gminie Tryńcza ponad 3 mln złotych. W sumie na uruchomienie 30 CUS-ów w skali kraju przeznaczonych zostanie 100 mln złotych. Środki pochodzą z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

- Dziękuję pani minister za to, że dostrzegła potencjał naszych samorządów - gminy Tryńcza i Adamówka i udzieliła wsparcia dla realizacji pilotażowego programu Centrum Usług Społecznych. Pilotaż ma na celu sprawdzenie mechanizmów, które dają pozytywne efekty w zakresie realizacji działań koordynacyjnych. Wybór tych jednostek samorządu terytorialnego nie jest przypadkowy. Bez wątpienia gospodarność i pomysłowość w realizowaniu zadań własnych przez te gminy zostały docenione w ministerialnym naborze - powiedziała wojewoda Ewa Leniart.