Wojewoda Podkarpacki poinformowała o wynikach pierwszego zorganizowanego przez siebie spotkania konsultacyjnego w sprawie połączenia Miasta Rzeszowa z Gminą Krasne. Konsultacje samorządowców są pokłosiem sierpniowej wizyty w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zorganizowane w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim spotkanie było wynikiem ustaleń, jakie zapadły po wizycie wojewody i zainteresowanych samorządowców w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pisaliśmy na ten temat TUTAJ

Przedmiotem konsultacji miało być wypracowanie stanowiska samorządów w zakresie potencjalnego połączenia Rzeszowa z gminą wiejską Krasne.

Strony podtrzymały wolę porozumienia w tym zakresie, a więc wolę dążenia do połączenia dwóch jednostek samorządu terytorialnego – mówi wojewoda Ewa Leniart. – Strony zobowiązały się także do tego, że w ciągu trzech najbliższych tygodni odbędą się spotkania prezydenta oraz wójta, przewodniczących rad miasta i gminy, w celu doprecyzowania terminu kiedy to połączenie miałoby nastąpić – dodała wojewoda.

Także w ciągu najbliższych trzech tygodni władze gminy Krasne zobowiązały się do określenia istotnych spraw dla lokalnej społeczności, które powinny zostać zabezpieczone przed rozstrzygnięciem kwestii połączenia samorządów.

Kolejne spotkanie konsultacyjne samorządowców ma odbyć się za około 4 tygodnie.

Rzeszów coraz bliżej połączenia z gminą Krasne
Miasto Rzeszów i Gmina Krasne


Stawka idzie o tereny inwestycyjne i przekroczenie 200 tys. mieszkańców

Gmina Krasne ma powierzchnię 39,1 km kw., zamieszkuje ją 11 514 osób. Rzeszów zaś zamieszkuje 196 tys. osób, powierzchnia miasta to 126 km kwadratowych.

Po planowanym na 1 stycznia 2021 roku przyłączeniu Pogwizdowa Nowego Rzeszów będzie liczył 128,5 km kw. i niemal 198 tys. mieszkańców.

To nadal niewiele jak na stolicę innowacyjnego województwa. Połączenie z całą gminą Krasne daje Rzeszowowi nie tylko upragnione tereny inwestycje, ale również mieszkańców. Miasto liczyłoby wtedy 210 tys. mieszkańców zamieszkujących powierzchnię 167,6 km kw.