Ranking organizowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną. Jego ideą jest przybliżenie lokalnym społecznościom potencjału miast i powiatów.
Miasta są oceniane w trzech kategoriach. Pierwszą z nich jest potencjał. Dane miasto jest tutaj oceniane pod względem liczby szpitali, gdzie organem założycielskim jest samorząd, wyniku finansowania szpitala, gdzie samorząd jest organem założycielskim albo ma udziały, liczba: liczby łóżek szpitalnych, przychodni POZ z kontraktem z NFZ, poradni specjalistycznych z kontraktem z NFZ, lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w tym psychiatrów i dentystów, pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, programów zdrowotnych finansowanych przez samorząd i zespołów ratowniczych, wybrany sprzęt specjalistyczny i finansowanie form aktywności fizycznej mieszkańców. Stolica Podkarpacia wyprzedziła tutaj takie miasta jak Białystok, Bydgoszcz, Kraków i Poznań.

Drugą kategorią jest ocena stanu zdrowia. Ocenia się ją pod względem długości życia, umieralności na tysiąc mieszkańców, liczbę żywych urodzeń na tysiąc mieszkańców, umieralności noworodków, kobiet, mężczyzn, umieralności z powodu chorób układu krążenia, układu oddechowego, nowotworów złośliwych. W tej kategorii Rzeszów także zajął pierwsze miejsce.

Trzecią kategorią jest dostępność do świadczeń zdrowotnych. Jest tutaj oceniany średni czas oczekiwania na przyjazd zespołu ratowniczego do miejsca zgłoszenia, średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, badania diagnostyczne, procedury szpitalne, średni czas oczekiwania na przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego.