Od czwartku w Rzeszowie została powiększona strefa płatnego parkowania. Teraz obejmuje ona dwa nowe osiedla: 1000-lecia i Grota-Roweckiego. Za pierwszy samochód mieszkańcy zapłacą 10 zł, z kolei za drugi i następny po 100 zł.
Powiększona strefa obejmuje dwa nowe osiedla: 1000-lecia i Grota-Roweckiego. Na pierwszym mieszkańcy za pierwszą godzinę postoju zapłacą 2,5 zł, za drugą - 3 zł, za trzecią - 3,50 zł, natomiast za czwartą i każdą kolejną 2,50 zł.

Z kolei na osiedlu Grota-Roweckiego za każdą godzinę postoju trzeba zapłacić 2 zł.

Mieszkańcy mają możliwość wykupienia także miesięcznego abonamentu. Za pierwszy samochód trzeba zapłacić 10 zł, natomiast za drugi i kolejny samochód po 100 zł.

Wniosek o abonament należy składać w siedzibie MATiP, znajdującej się przy ul. Ks. Jałowego 23A w Rzeszowie. Oprócz wypełnionego wniosku, konieczny jest również dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenie o zameldowaniu lub umowa najmu oraz dokument, poświadczający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

W nowych strefach wolnych miejsc postojowych jest w sumie 1260. Obowiązują one w godz. 9:00 - 17:00.