Na terenie Rzeszowa wykryto nowe ognisko zakażeń koronawirusem. To szpital Profamilia. Potwierdzono tam 8 pozytywnych przypadków. Szpital do 11 października wstrzymał przyjęcia.

Ognisko PROFAMILIA Rzeszów - łącznie w ognisku potwierdzono 8 pozytywnych przypadków u osób z personelu medycznego. Szpital podjął następujące działania: wstrzymano od 03.10.2020r.do 11.10.2020r. wszystkich świadczeń planowych, personel szpitala zostanie przebadany, na bieżąco prowadzona jest dekontaminacja pomieszczeń Szpitala zgodnie z wytycznymi. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Nowe dane z ognisk koronawirusa w powiecie rzeszowskim

Ognisko Klinika Neurochirurgii WSK nr 2 w Rzeszowie łącznie - potwierdzono 16 wyników dodatnich: w tym 6 wśród personelu medycznego i 10 pacjentów. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Ognisko Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 Ośrodek Dializ - łącznie potwierdzono 9 przypadków dodatnich u pacjentów.

Ognisko Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul Sucharskiego - do dnia 3 października potwierdzono łącznie w ognisku 84 wyników dodatnich, w tym: 55 pensjonariuszy i 29 osób z personelu. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Ognisko DPS w Łące - na dzień 3 października potwierdzono 67 potwierdzonych wyników, w tym u 56 pensjonariuszy i 11 osób personelu.