Kolegium Nauk Medycznych UR oraz I Klinika Pediatrii, Endokrynologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, którą kieruje, Pan Profesor Artur Mazur uzyskała, certyfikat ośrodka referencyjnego w dziecięcej diabetologii jako jedna z 30 na świecie. Stało się to dzięki udziałowi w projekcie SWEET realizowanego przez Kolegium Nauk Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt SWEET jest jednym z działań International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD).

Oznacza to, że w Rzeszowie jest ośrodek, który leczy i prowadzi badania naukowe w czołówce światowej w zakresie diabetologii dziecięcej.

International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes jest światowym, prestiżowym i opiniotwórczym towarzystwem na rzecz diabetologii dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Grupa inicjatorów, światowej sławy diabetologów dziecięcych, zawiązała się w Paryżu w 1974 r. pod nazwą International Study Group of Diabetes in Children and Adolescents (ISGD), którą na kongresie w 1993 r. zmieniono na ISPAD. Naukowcy, lekarze, pielęgniarki, psychologowie czy dietetycy, którzy na co dzień zmagają się z holistyczną opieką diabetologiczną nad pacjentem pediatrycznym, tworzą i stale rozwijają ISPAD.

Rekomendacje międzynarodowe ISPAD dotyczące zaleceń pediatrycznej opieki diabetologicznej, wydawane od lat 80. XX w., są szeroko cytowane i stanowią podstawę dla innych krajowych zaleceń. Obecnie są publikowane na łamach Pediatric Diabetes (IF 4,267), afiliowanym czasopiśmie ISPAD. Inne działania towarzystwa obejmują m.in. wspieranie programów i badań naukowych, coroczną organizację szkół diabetologii dziecięcej dla lekarzy, pielęgniarek i dietetyków oraz psychologów, podnoszenie - w szerokim zakresie - świadomości i wiedzy z zakresu opieki medycznej oraz społecznej nad dzieckiem chorym na cukrzycę.

Uzyskany certyfikat