Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Oferty można składać do 21 października.
Rzeszów obecnie realizuje kilkaset miejskich inwestycji. Należy do nich m.in. poprawa wizerunku miasta poprzez rewitalizację głównych deptaków w ścisłym centrum miasta.

Po miesiącach sporów Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził w końcu zgodę na badania archeologiczne i modernizacyjne na ulicach Kościuszki oraz Grunwaldzkiej. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na badania w ciągu jednej z nich.

W przedmiocie zamówienia czytamy, że wykonawca będzie zobowiązany do:
- rozebrania istniejącej nawierzchni z kostki ze złożeniem materiału oraz zabezpieczeniem na czas robót w obrębie prowadzonych badań
- rozbiórki poszczególnych warstw konstrukcyjnych z wywiezieniem poza obszar inwestycji
- zasypania wykopu gruntem wraz ze wstępnym zagęszczeniem niezwłocznie po zakończonych badaniach na danym obszarze
- zabezpieczenia wykopów przez cały czas trwania prac w sposób zgodny z przepisami BHP

Badania będą musiały skończone najpóźniej 4 miesiące od czasu podpisania umowy.